യെമാലിയുടെ ട്രെയിലർ കാണാം…

0

അതുല്യ രവി നായിക ആവുന്ന യെമാലിയുടെ ട്രെയിലർ എത്തി. സമുദ്രക്കനി ചിത്രത്തിൽ മറ്റൊരു പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ലതാ പ്രോഡെക്ഷൻസ് ആണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്.

Leave a Reply