സൗദി: റെന്റ് -എ – കാർ തൊഴിലുകളിൽ മാർച് 18 മുതൽ വിദേശി ജീവനക്കാരെ ഒഴിവാക്കുന്നു.

0

ജിദ്ദ: സൗദി അറേബ്യയിൽ മറ്റൊരു തൊഴിൽ മേഖല കൂടി വിദേശികൾക്ക് അന്യമാവുന്നു. വാഹനങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന റെന്റ് – എ – കാർ കമ്പനികളിലും കടകളിലും സമ്പൂർണ സൗദിവത്ക്കരണം നടപ്പാക്കാൻ സൗദി തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം തീരുമാനിച്ചു. മാർച്ച് പതിനെട്ട് മുതൽ ഈ മേഖലയിലെ തൊഴിലുകൾ സൗദി പൗരന്മാർക്കു മാത്രമായിരിക്കുമെന്ന് തൊഴിൽ , സാമൂഹ്യ വികസന മന്ത്രാലയം തീരുമാനിച്ചതായി ഔദ്യോഗിക വാക്താവ് ഖാലിദ് അബൽഖൈൽ അറിയിച്ചു.
അക്കൗണ്ടിംഗ്, സൂപ്രവൈസിംഗ്, സെയിൽസ്, റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് , ഡെലിവറി തുടങ്ങിയവയിലെ ജോലികളാണ് കാർ റെന്റൽ മേഖലയിൽ സൗദിവത്കരണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുകയെന്നു തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗിക വാക്താവ് ഖാലിദ് അബൽഖൈൽ വിവരിച്ചു. രാജ്യത്തെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങൾക്കും ഇത് ബാധകമായിരിക്കും.

.സ്വദേശി തൊഴിലന്വേഷകർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട അവസരങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുക, മൊത്തം തൊഴിൽ കമ്പോളത്തിൽ സ്വദേശികളുടെ പങ്കാളിത്തം പരമാവധി വർധിപ്പിക്കുക എന്നിവ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് നീക്കം. നിയമം നടപ്പാവുന്നതു മുതൽ ലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ശക്തമായ പരിശോധന ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും ഔദ്യോഗിക വാക്താവ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

സ്വദേശികൾക്കായി സംവരണം ചെയ്ത തസ്തികകളിൽ വിദേശി ജീവനക്കാരെ കണ്ടെത്തിയാൽ അവരുടെ എന്നതിനനുസരിച്ച പിഴയായിരിക്കും തൊഴിലുടമയുടെ മേൽ ചുമത്തുകയെന്നും ലംഘനങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചാൽ ശിക്ഷ ഇരട്ടിക്കുമെന്നും അബൽഖൈൽ വിശദീകരിച്ചു. ലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പൊതുജനങ്ങളുടെ സഹായവും തേടിയിട്ടുണ്ട്. സ്വദേശിവൽക്കരണം ലംഘിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടാൽ മന്ത്രാലയത്തെ വിവരമറിയിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക ടെലഫോൺ നമ്പറും ആപ്പും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും വാക്താവ് തുടർന്നു.

മന്ത്രാലയം നടപ്പിലാക്കുന്ന സൗദിവൽക്കരണം ഫലപ്രദമാകുന്നതിനായി നിരവധി നടപടികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം അബൽഖൈൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തൊഴിലന്വേഷകരെ വിവിധ തൊഴിലുകൾക്കു യോഗ്യരാക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവും മറ്റുമായ പരിശീലനങ്ങൾ, ഇലക്ട്രോണിക് സങ്കേതങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയുള്ള പരിശീലനം, സ്വന്തമായ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സാമ്പത്തികവും മറ്റുമായ പിന്തുണ, സാമ്പത്തിക പിന്തുണ, ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധ്വതി, തൊഴിൽ അപേക്ഷകരെയും തൊഴിലുടമകളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സംഗമങ്ങൾ, തൊഴിൽ തദ്ധ്വേശവൽക്കരണ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാവുന്നുണ്ടെന്നു ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള നടപടികൾ എന്നിവ സ്വദേശിവത്കരണം ഊർജ്ജിതമാക്കുന്നതിനായി ഏർപ്പെടുത്തിയ നീക്കങ്ങളാണെന്ന് അദ്ദേഹം തുടർന്നു.

തൊഴിൽ കമ്പോളത്തിലെ സ്വദേശികളുടെ സാന്നിധ്യം വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് വിവിധങ്ങളായ സംവിധാനങ്ങളും അധികൃതർ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. “സ്വയം തൊഴിൽ സപ്പോർട് പദ്ദ്വതി, വിദൂര തൊഴിൽ പാദ്ധ്വതി തുടങ്ങിയവ ഇവയിൽ പെടുന്നു. ബിനാമി ബിസിനസ്സുകൾക്ക് തടയിടാൻ കൂടിയാണ് ഇവ.

ഇതിനകം സമ്പൂർണ സൗദിവത്ക്കരണം നടപ്പിലാക്കിയ മൊബൈൽ ഫോൺ മേഖല, ജ്വല്ലറി തുടങ്ങിയവ വിജയകരമാണെന്നാണ് അധികൃതരുടെ വിലയിരുത്തൽ. മറ്റു പന്ത്രണ്ടു മേഖലകൾ കൂടി തൊട്ടടുത്തു തന്നെ സമ്പൂർണമായി സ്വദേശിവത്കരിക്കുന്നുണ്ട്.

Leave a Reply